Smart Bambino
Mensa
Mates
Nadané děti

Vítáme Vás ve školce a jesličkách Mláďátka

Získejte pro své děti ten nejhodnotnější základ do života


JESLE a ŠKOLKA Mláďátka nabízejí výchovně - vzdělávací program pro děti od 6 měsíců do 6 let (2 třídy), ve spolupráci s Mensou ČR (certifikovaná školka), jsme zapojeni do sítě MATES - Technické mateřské školky (certifikát).

NEJSME HLÍDACÍ CENTRUM - NABÍZÍME KVALITNÍ certifikovaný PROGRAM

Nabízíme odpolední kroužky: Bystré hlavičky, Matematika pro předškoláky, Logopedické hrátky a spolupracujeme s KLUBEM NADANÝCH DĚTÍ.

V roce 2015 nám byl udělen titul
„ŠKOLKA SPOLUPRACUJÍCÍ S MENSOU“

S dětmi pracujeme dle tematického výchovně-vzdělávacího programu s využitím metody NTC "Mensa NTC Learning" - rozvoj intelektu u dětí. V rámci programu je zařazena výuka Anglického jazyka zážitkovou metodou Wattsenglish, Logopedie, Canisterapie. Ve školce děti připravujeme na školní docházku - předškolní příprava. Pracujeme s dětmi v menších skupinách. Respektujeme dítě jako individualitu, ale vedeme jej ke spolupráci v týmu.

Mensa NTC Learning je unikátní systém rozvoje dětského mozku za pomocí cvičení, která vedou k průkaznému zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Výzkumy, na základě kterých projekt vznikl, mimo jiné vycházejí z faktu, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí (propojení) do věku 7 let, z toho 50 % vznikne do konce do věku 5 let. Cíl našeho společného úsilí s Mensou ČR je rozvoj potenciálu všech dětí od nejrannějšího období, v ČR je projekt nazván „Mensa pro školky“.

Hlavním cílem třídy jesliček a třídy školky je poskytnout dětem dynamický program, který reaguje nejen na intelektuální a tělesné potřeby, ale také na emocionální a sociální potřeby vyvíjejícího se dítěte. „Jako květiny v dobře udržované zahradě, budou mít Vaše děti zvláštní místo v okolním světě, kde budou moci růst a kvést podle jejich individuálního tempa, a kde budou respektovány pro svou vlastní unikátní roli ve společnosti.“ Klademe důraz na zdravý životní styl, zdravé stravování a pohybové aktivity.

ROZVOJ A PODPORA ROZUMOVÝCH SCHOPNOSTÍ U DĚTÍ

Rozhovor s naší zakladatelkou a ředitekou ŠKOLKY a JESLÍ DC MLÁĎÁTKA pro ČESKÝ ROZHLAS. 

Mgr. Dominika Kos Průchová, Ph.D. hovoří na téma týkající se podpory a vzdělávání dětí v oblasti rozvoje mozkové kapacity, paměti, logického myšlení jak v domácím prostředí, tak v naší školce a jeslích. Jak probíhá identifikace talentovaných, nadaných a mimořádně nadaných dětí? Co s dětmi dál? Jak děti nasměrovat a podpořit? Vzdělávání předškoláků tak, aby je to bavilo a rozvíjelo.

Nejnovější fotogalerie

Otevírací doba

  • 07:30 - 17:00

ZÁPIS do JESLÍ a ŠKOLKY na školní rok 2020/2021


Přijímáme přihlášky do třídy jeslí (6 měs. - 3 roky) a do třídy školky (3 - 6 let) k docházce od září 2020. Počet volných míst v jednotlivých třídách bude upřesněn v květnu. Již nyní zapisujeme do pořadníku přihlášky k docházce od září, proto prosím neváhejte a včas se u nás registrujte na unikátní vzdělávací program MENSA NTC (rozvoj mozku, intelektu, myšlení u dětí), MONTESSORI a MATES (polytechnické vzdělávání).