Zápis dětí na nový školní rok 2020/2021 probíhá průběžně dle volné kapacity jednotlivých tříd.

Třída ŠKOLKY je určena pro děti od 3 do 6 let, s počtem 10 – 12 dětí ve skupině, se kterými pracují na vzdělávacích aktivitách denně 2 pedagogové.

Třída JESLÍ je určena pro děti od  1 do 3 let, s počtem 6 – 8 dětí ve skupině, o které pečují denně 2 pedagogové.

Již nyní přijímáme přihlášky i s termínem nástupu na rok 2019.