DC Mláďátka

Plán výchovy a péče

Při organizování předškolního vzdělávání vycházíme ze zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon o předškolním a jiném vzdělávání). A následně vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.

Hlavním cílem jesliček a školky je poskytnout dětem dynamický program, který reaguje nejen na intelektuální a tělesné potřeby, ale také na emocionální a sociální potřeby vyvíjejícího se dítěte.  Klademe důraz na zdravý životní styl — zdravé stravování (Bio produkty) a pohybové aktivity.

Ačkoliv nabízíme solidní akademické osnovy, naším prvořadým zájmem je emocionální a sociální rozvoj dětí. Naše aktivity pomohou dětem postavit základy pro jejich sociální vztahy. Podporujeme nezávislost a sebedůvěru, spolupráci a respekt, a sociální povědomí o světě kolem nich. Děti budou považovány za jednotlivce uvnitř kolektivu a budou vyzváni, aby společně pracovaly na vzájemném obohacení.

V duchu rodinném, kde se děti cítí šťastně a pohodlně. Vzhledem k tomu, že domácí zkušenosti a školní praxe by neměly být od sebe izolovány, je nutná otevřená komunikace a kooperativní výměny mezi domovem a školkou. Tak můžeme společně pomoci každému dítěti rozvíjet svůj plný lidský potenciál.

Dítě by mělo cítit úspěch. Děti jsou vystaveny stimulujícímu jazykovému prostředí. Budou mít spoustu příležitostí hovořit se svými učiteli a s ostatními dětmi, popisovat situace a vyjadřovat pocity. Naším cílem je poskytnout dynamické prostředí pro učení, kde děti budou mít právo rozhodovat se a vybírat z různých materiálů a hraček vhodných pro jejich stupeň vývoje. S filozofií Marie Montessori v mysli, se děti seznámí se cvičením praktického života. Jedná se o každodenní úkoly. V praktickém životě je důležité zapojit děti do přesných aktivit, což jim umožňuje se soustředit, pracovat vlastním tempem a zažít radost z dokončeného úkolu.

S dětmi pracujeme dle tematického vzdělávacího programu s využitím metody NTC "Mensa NTC Learning" (jsme jeslemi a školkou, která rozvíjí systematicky intelekt dítěte ve spolupráci s Mensou ČR), máme rozšířenou výuku angličtiny. Ve školce děti připravujeme na školní docházku - pracujeme i s předškoláky v posledním roce před nástupem do základní školy (pro děti není ze zákona povinné absolvovat předškolní výchovu ve státní mateřské škole). Pracujeme s dětmi v menších skupinách - individuálně. Program výchovné péče je přizpůsoben dětem v období jejich velkého pohybového i rozumového vývoje. Vycházíme z toho, že se dítě učí nejlépe nápodobou. Výchovné činnosti dělíme na 6 základních kategorií: rozumová výchova, mravní výchova, tělesná a pohybová výchova, pracovní výchova, hudební výchova, výtvarná výchova, atd.

Naše školka je členem Mensy ČR

Mensa ČR

Najdete nás na Facebooku

Facebook DC Mláďátka
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram