Plán výchovy a péče

Při organizování předškolního vzdělávání vycházíme ze zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon o předškolním a jiném vzdělávání). A následně vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.

Hlavním cílem jesliček a školky je poskytnout dětem dynamický program, který reaguje nejen na intelektuální a tělesné potřeby, ale také na emocionální a sociální potřeby vyvíjejícího se dítěte.  Klademe důraz na zdravý životní styl — zdravé stravování (Bio produkty) a pohybové aktivity.

Ačkoliv nabízíme solidní akademické osnovy, naším prvořadým zájmem je emocionální a sociální rozvoj dětí. Naše aktivity pomohou dětem postavit základy pro jejich sociální vztahy. Podporujeme nezávislost a sebedůvěru, spolupráci a respekt, a sociální povědomí o světě kolem nich. Děti budou považovány za jednotlivce uvnitř kolektivu a budou vyzváni, aby společně pracovaly na vzájemném obohacení.

V duchu rodinném, kde se děti cítí šťastně a pohodlně. Vzhledem k tomu, že domácí zkušenosti a školní praxe by neměly být od sebe izolovány, je nutná otevřená komunikace a kooperativní výměny mezi domovem a školkou. Tak můžeme společně pomoci každému dítěti rozvíjet svůj plný lidský potenciál.

Dítě by mělo cítit úspěch. Děti jsou vystaveny stimulujícímu jazykovému prostředí. Budou mít spoustu příležitostí hovořit se svými učiteli a s ostatními dětmi, popisovat situace a vyjadřovat pocity. Naším cílem je poskytnout dynamické prostředí pro učení, kde děti budou mít právo rozhodovat se a vybírat z různých materiálů a hraček vhodných pro jejich stupeň vývoje. S filozofií Marie Montessori v mysli, se děti seznámí se cvičením praktického života. Jedná se o každodenní úkoly. V praktickém životě je důležité zapojit děti do přesných aktivit, což jim umožňuje se soustředit, pracovat vlastním tempem a zažít radost z dokončeného úkolu.

S dětmi pracujeme dle tematického vzdělávacího programu s využitím metody NTC "Mensa NTC Learning" (jsme jeslemi a školkou, která rozvíjí systematicky intelekt dítěte ve spolupráci s Mensou ČR), máme rozšířenou výuku angličtiny. Ve školce děti připravujeme na školní docházku - pracujeme i s předškoláky v posledním roce před nástupem do základní školy (pro děti není ze zákona povinné absolvovat předškolní výchovu ve státní mateřské škole). Pracujeme s dětmi v menších skupinách - individuálně. Program výchovné péče je přizpůsoben dětem v období jejich velkého pohybového i rozumového vývoje. Vycházíme z toho, že se dítě učí nejlépe nápodobou. Výchovné činnosti dělíme na 6 základních kategorií: rozumová výchova, mravní výchova, tělesná a pohybová výchova, pracovní výchova, hudební výchova, výtvarná výchova, atd.