DC Mláďátka

Provozní řád - vnitřní pravidla

 1. Provozní doba:  7:30 – 17:00 od pondělí do pátku.  Víkendy dle domluvy či akcí.
 2. Věk dětí:
  • jesle pro děti 6 měs.-3 roky
  • školka pro děti 3-6 let
 3. Přijímání dětí: na základě vyplnění Evidenčního listu dětí a návštěvy rodičů s dítětem v našich jeslích a školce. Údaje budou uloženy v naší databázi a v kartě dítěte. Informace musí být pravdivé a úplné, abychom Vás v případě potřeby bez problémů a v krátké době kontaktovali. Informace jsou chráněny před zneužitím zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Na základě žádosti Vám bude sděleno, zda vaše dítě bylo přijato.
 4. Předání dítěte: osoba, která bude dítě předávat a vyzvedávat musí být uvedena v Evidenčním listě dítěte, pokud dojde ke změně, musí být nahlášena ústně předem, jinak dítě nebude předáno z důvodu bezpečnosti dětí. Doprovod nesmí být mladší 18 let.
 5. Důležité informace pro Vás:
  • S sebou do školky: bačkůrky či jinou pevnou obuv, pohodlné oblečení, pyžámko, oblíbená hračka či polštářek na spaní, oblečení na zahrádku (vše rezervní, hlavně ponožky a spodní prádlo), zástěrku na výtvarnou výchovu, hygienické potřeby – kartáček na zuby a pasta, pleny.
  • Strava: svačinka - pečivo s pomazánkou či marmeládou, ovoce, jogurt, cereálie, sladké pečivo, džus, čaj, kakao, mléko; oběd – zdravá strava – dováží spec. firma; svačinka – ovoce, jogurt, sladké pečivo, džus, čaj.
  • Akceptujeme chutě a návyky dětí. Možnost vlastní stravy, v řádně označených plastových nádobách.
  • Nemoc dětí: nepřijímáme děti viditelně nachlazené či nemocné. Chronická onemocnění dětí s námi konzultujte. Alergie, diabetes aj. prosím vyplňte do Evidenčního listu dítěte. Je nutné si uvědomit, že tímto jednáte pro dobro vašeho dítěte a budeme tak předcházet případným zdravotním komplikacím. Při výskytu příznaků onemocnění dítěte jsme povinni bezodkladně informovat rodiče/zákonného zástupce a předat dítě rodiči nebo zajistit poskytnutí zdravotních služeb.
  • Bezpečnost dětí: v prostorách školky je vybavení, které vyhovuje všem bezpečnostním normám, dbáme na dodržování pravidle bezpečnosti. Děti ve školce jsou úrazově pojištěny. V případě úrazu dítě ošetříme a informujeme neprodleně rodiče. O úrazu bude vyplněn záznam učitelkou ve školce, který bude k nahlédnutí pro rodiče či lékaře.
 6. Personál: o děti se stará kvalifikovaný personál se zdravotnickým či pedagogickým vzděláním.
 7. Hygiena dětí a úklid: v prostorách centra jsou k dispozici na každém patře sociální zařízení – dětské wc a nočníky, přebalovací pult (vlhké ubrousky, bepanthen mast), umyvadélka a vana. Každé dítě má svůj ručníček, kalíšek s kartáčkem a zubní pastou. Děti spí v postýlkách s vlastním ložním prádlem a pyžámkem (ložní prádlo se pravidelně vyměňuje). Úklid je v prostorách centra prováděn denně. 1x měsíčně probíhá generální úklid (mytí a dezinfekce prostor a hraček).
 8. Ceník a platby: platí se vždy dopředu k 5. dni měsíce, na který je školné určeno, na účet jeslí a školky s variabilním symbolem dítěte (rodné číslo). U nepravidelného hlídání se platí vždy hotově (denně) po skončení hlídání. Ceny dle platného ceníku (viz Ceník služeb). Strava se platí zvlášť. U dalších služeb a zájmových kroužků probíhají platby vždy po dohodě. Z důvodu fixních nákladů za provoz nejsme schopni při nepřítomnosti dítěte platbu vracet. Náhrady docházky lze čerpat pouze po dohodě s vedením centra za předem stanovených podmínek - onemocnění dítěte trvající min. 14 dní či plánovaná hospitalizace dítěte ve zdrav. zařízení.

Naše školka je členem Mensy ČR

Mensa ČR

Najdete nás na Facebooku

Facebook DC Mláďátka
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram