Provozní řád - vnitřní pravidla

 1. Provozní doba:  7:30 – 17:00 od pondělí do pátku.  Víkendy dle domluvy či akcí.
 2. Věk dětí:
  • jesle pro děti 6 měs.-3 roky
  • školka pro děti 3-6 let
 3. Přijímání dětí: na základě vyplnění Evidenčního listu dětí a návštěvy rodičů s dítětem v našich jeslích a školce. Údaje budou uloženy v naší databázi a v kartě dítěte. Informace musí být pravdivé a úplné, abychom Vás v případě potřeby bez problémů a v krátké době kontaktovali. Informace jsou chráněny před zneužitím zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Na základě žádosti Vám bude sděleno, zda vaše dítě bylo přijato.
 4. Předání dítěte: osoba, která bude dítě předávat a vyzvedávat musí být uvedena v Evidenčním listě dítěte, pokud dojde ke změně, musí být nahlášena ústně předem, jinak dítě nebude předáno z důvodu bezpečnosti dětí. Doprovod nesmí být mladší 18 let.
 5. Důležité informace pro Vás:
  • S sebou do školky: bačkůrky či jinou pevnou obuv, pohodlné oblečení, pyžámko, oblíbená hračka či polštářek na spaní, oblečení na zahrádku (vše rezervní, hlavně ponožky a spodní prádlo), zástěrku na výtvarnou výchovu, hygienické potřeby – kartáček na zuby a pasta, pleny.
  • Strava: svačinka - pečivo s pomazánkou či marmeládou, ovoce, jogurt, cereálie, sladké pečivo, džus, čaj, kakao, mléko; oběd – zdravá strava – dováží spec. firma; svačinka – ovoce, jogurt, sladké pečivo, džus, čaj.
  • Akceptujeme chutě a návyky dětí. Možnost vlastní stravy, v řádně označených plastových nádobách.
  • Nemoc dětí: nepřijímáme děti viditelně nachlazené či nemocné. Chronická onemocnění dětí s námi konzultujte. Alergie, diabetes aj. prosím vyplňte do Evidenčního listu dítěte. Je nutné si uvědomit, že tímto jednáte pro dobro vašeho dítěte a budeme tak předcházet případným zdravotním komplikacím. Při výskytu příznaků onemocnění dítěte jsme povinni bezodkladně informovat rodiče/zákonného zástupce a předat dítě rodiči nebo zajistit poskytnutí zdravotních služeb.
  • Bezpečnost dětí: v prostorách školky je vybavení, které vyhovuje všem bezpečnostním normám, dbáme na dodržování pravidle bezpečnosti. Děti ve školce jsou úrazově pojištěny. V případě úrazu dítě ošetříme a informujeme neprodleně rodiče. O úrazu bude vyplněn záznam učitelkou ve školce, který bude k nahlédnutí pro rodiče či lékaře.
 6. Personál: o děti se stará kvalifikovaný personál se zdravotnickým či pedagogickým vzděláním.
 7. Hygiena dětí a úklid: v prostorách centra jsou k dispozici na každém patře sociální zařízení – dětské wc a nočníky, přebalovací pult (vlhké ubrousky, bepanthen mast), umyvadélka a vana. Každé dítě má svůj ručníček, kalíšek s kartáčkem a zubní pastou. Děti spí v postýlkách s vlastním ložním prádlem a pyžámkem (ložní prádlo se pravidelně vyměňuje). Úklid je v prostorách centra prováděn denně. 1x měsíčně probíhá generální úklid (mytí a dezinfekce prostor a hraček).
 8. Ceník a platby: platí se vždy dopředu k 5. dni měsíce, na který je školné určeno, na účet jeslí a školky s variabilním symbolem dítěte (rodné číslo). U nepravidelného hlídání se platí vždy hotově (denně) po skončení hlídání. Ceny dle platného ceníku (viz Ceník služeb). Strava se platí zvlášť. U dalších služeb a zájmových kroužků probíhají platby vždy po dohodě. Z důvodu fixních nákladů za provoz nejsme schopni při nepřítomnosti dítěte platbu vracet. Náhrady docházky lze čerpat pouze po dohodě s vedením centra za předem stanovených podmínek - onemocnění dítěte trvající min. 14 dní či plánovaná hospitalizace dítěte ve zdrav. zařízení.