Náš tým

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ JE NAŠE NEJCENNĚJŠÍ INVESTICE DO BUDOUCNOSTI!

                                                                                                                Mgr. Dominika Kos Průchová, Ph.D. 

Největším mým zájmem a koníčkem jsou děti, ze všeho nejvíce mně těší a nabíjí energií, když vidím na dětech spokojenost a výsledky našeho pedagogického působení. 

Mgr. Dominika Kos Průchová, Ph.D.Mgr. Dominika Kos Průchová, Ph.D. je zakladatelkou a ředitelkou společnosti DC Mláďátka, zabývá se vzděláváním se zaměřením zejména na rozvoj logického myšlení a intelektu dětí. Je garantem výchovně-vzdělávacího programu školky a jeslí, lektorka výuky dětí metodou MENSA NTC, členka Koordinační skupiny Sítě pro podporu nadání dětí (JčK).

V průběhu studia na střední a vysoké škole jsem působila v nemocnicích, např. Ústav pro péči o matku a dítě Podolí Praha, FN v Motole Praha, Gynekologicko-porodnická klinika u Apolináře Praha, Nemocnice České Budějovice, mimo jiné, na odděleních pediatrie, neonatologie a porodnickém oddělení, kde mně práce s malými dětmi a rodiči velmi zaujala. Následně jsem se při magisterském studiu dostala k pedagogické práci s dětmi se speciálními potřebami, působila jsem v mateřské škole pro děti s poruchami chování (hyperaktivita, ADHD, atd.). Ve speciální mateřské škole jsem také pracovala s dětmi s poruchami autistického spektra. Spolupodílela jsem se na vedení logopedických aktivit pro děti. Několik let jsem jezdila na dětské putovní vodácké tábory jako vedoucí zdravotnice. Spolupracuji na výzkumných projektech s dětskými lékaři a s odborníky z Ministerstva zdravotnictví ČR a na projektech Evropského Sociálního Fondu (ESF) v oblastech péče o matku a dítě. Jsem autorkou několika publikací v odborných časopisech.

Práce s dětmi mně velmi baví a naplňuje. Školku a jesličky jsem začala provozovat z toho důvodu, abych dětem vytvořila příjemné prostředí a mohla s nimi pracovat a vzdělávat je tak, jak si to zaslouží, tj. s respektem k jejich individualitě. Zkušenost z některých mateřských škol mi k tomuto dala podnět, protože jsem se setkala i s ne moc přívětivým a podnětným prostředím pro děti a rodiče. Zaměřuji se také na přístup k rodičům, které vnímám jako součást dětského centra a samozřejmě součást jejich dítěte.

Mezi mé zájmy patří zpěv – operní zpěv, již od svého dětství jsem působila v pěveckých souborech a v chrámovém sboru. Hraji na zobcovou flétnu, jako dítě jsem hrála ve velmi známém souboru – Třeboňští pištci. Miluji tanec a cestování, ráda čtu a relaxuji v přírodě.

Michaela Průchová


Michaela Průchová – ředitelka a spoluzakladatelka školky a jeslí, lektorka výuky dětí metodou MENSA NTC Learning. Michaela Průchová má bohaté a dlouholeté manažerské zkušenosti v nadnárodní společnosti se zaměřením na PR a marketing. Svou komfortní zónu opustila již před několika lety, aby se věnovala oboru, který je její srdeční záležitostí, neboť vzdělávání dětí předškolního věku má pro ni skutečnou a tu nejdůležitější hodnotu.

Volný čas věnuje nejraději své rodině, malému vnoučkovi, vzdělávání, cestování a sportovním aktivitám, mezi které patří plavání, běžecké lyžování a Nordic Runing.

Společně s dcerou Dominikou organizují Triatlonový závod pro děti a dospělé, který se koná v Třeboni v krásné přírodní lokalitě.

prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr.h.c.


prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr.h.c. – je zdravotním garantem a odborným konzultantem — významný pediatr, bývalý děkan Zdravotně sociální fakulty JU, držitel ocenění Purpurové srdce za péči o předčasně narozené děti.

O děti pečuje odborný PEDAGOGICKÝ PERSONÁL pod přímým vedením Dominiky a Michaely Průchové.

 

TECHNICKÉ ZÁZEMÍ: Karel Šeda a Vlastimil Kos.